logo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
Czasopismo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Towarzystwa Geograficznego
 

nr 44 (2) /2020

PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 

 

 

Słowo wstępne

Strona redakcyjna

 

Sebastian Bernat, Karolina Trykacz

1. KRAJOBRAZ MAŁYCH MIAST W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM. CZĘŚĆ 2 – ZMIANY KRAJOBRAZU PO 1989 R.

7-38; DOI 10.30450/202009

 

Maciej Jędrusik

2. IZOLACJA A EPIDEMIE. OCZYWISTOŚĆ, REMEDIUM, PRZEKLEŃSTWO?

39-50; DOI 10.30450/202010

 

Zbigniew Podgórski

3. PROPAGACJA WIEDZY O KRAJOBRAZIE KULTUROWYM JAKO PERMANENTNY ELEMENT PROGRAMU OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

51-71; DOI 10.30450/202011

 

Krzysztof Badora, Jerzy Nita

4. OCENA PRZESTRZENNEGO ROZMIESZCZENIA PARKÓW NARODOWYCH I OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU W PAŃSTWACH EUROPY ŚRODKOWEJ NA TLE PROWINCJI FIZYCZNOGEOGRAFICZNYCH

73-99; DOI 10.30450/202012

 

Anna Dudek, Tomasz Wites

5. PODEJŚCIE EWOLUCYJNO-GENETYCZNE W BADANIU REGIONÓW WINIARSKICH W NOWEJ ZELANDII

101-121; DOI 10.30450/202013

 

Alina Awramiuk-Godun

6. OBIEKTY SAKRALNE W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM POGRANICZA KATOLICKO-PRAWOSŁAWNEGO W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE WYRAZEM POSZANOWANIA I PRZENIKANIA TRADYCJI

123-137; DOI 10.30450/202014

 

Aleksandra Ciastek, Jacek Leszek Łapiński

7. ROLA OGRODÓW NA DACHACH I ELEWACJACH BUDYNKÓW W POPRAWIE JAKOŚCI KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO NA PZRYKŁADZIE KRAŚNIKA FABRYCZNEGO

139-162; DOI 10.30450/202015

 

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda

8. PRZYRODNICZE I KULTUROWE UWARUNKOWANIA KRAJOBRAZÓW WINIARSKICH WYSPY PICO (AZORY)

163-190; DOI 10.30450/202016

 

Aktualny numer

 

Szukaj

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
96075

Wydawca