logo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
Czasopismo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Towarzystwa Geograficznego

  ZASADY EDYTORSKIE PRZYGOTOWANIA PUBLIKACJI DO CZASOPISMA

PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 Zasady edytorskie przygotowania PRAC KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO (pdf) 

 

ARTYKUŁ DO RECENZJI

Prosimy o przesyłanie pocztą elektroniczną

MAKIETY tekstu w języku polskim (max. 12 stron wraz z grafiką i tabelami), czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5 pkt.) z nazwiskiem i imieniem autora, streszczeniem artykułu, słowami kluczowymi oraz wklejonymi w tekst rycinami, zdjęciami i tabelami wraz z ich podpisami oraz bibliografią, które po pozytywnym wyniku procedury peer review przekazane zostaną do recenzji.

Następnie, po przejściu pozytywnie recenzji, naniesieniu uwag recenzentów prosimy o przesłanie drogą mailową poprawionej MAKIETY w j. polskim na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po zaakceptowaniu przez redaktora naukowego numeru artykuł należy:

  • przetłumaczyć na język angielski na własny koszt
  • przygotować tekst polski i angielski wg wymagań wydawniczych
  • przesłać na adres redakcji drogą mailową w osobnych plikach:

- strona tytułowa,

- tekst artykułu w języku polskim,

- tekst artykułu w języku angielskim (format *.doc, *.docx – plik przygotowany wg wskazówek załączonych poniżej),

- ryciny, fotografie, mapy zapisane w formacje JPG, TIF,

- tabele utworzone w programie WORD,

- plik z podpisami i nagłówkami (w przypadku tabel) do materiałów graficznych w języku polskim i angielskim (format *.doc, *.docx).

W 2021 r. Redakcja na własny koszt dokonuje korekty językowej nadesłanych tekstów przez native speakera.

*******************************************************************************************************************

Od roku 2018 r. Czasopismo wydawane jest w formacie A4 w formie dwujęzycznej (polskiej
i angielskiej równolegle/dwuszpaltowo). Czasopismo ukazuje się w nowej szacie graficznej i każdy artykuł ma numer DOI.

 

 

STRONA TYTUŁOWA

Strona tytułowa artykułu w formacie A4, marginesy 2,5 cm, czcionka Palatino Linotype 12 pkt. powinna zawierać:

  1. W lewym górnym rogu imię i nazwisko autora. Pod nazwiskiem musi znaleźć się pełna afiliacja (nazwa instytucji, adres instytucji, e-mail)
  2. Na środku tytuł artykułu w j. polskim pisany wielkimi literami, bold,
  3. Poniżej tytuł artykułu w j. angielskim pisany wielkimi literami, bold italic.
  4. Następnie należy umieścić streszczenie w języku polskim, a pod nim streszczenie w języku angielskim:  max 6 słów, powinny dotyczyć: jedno – tematu, jedno – obszaru, jedno – metody badawczej oraz trzy inne.

 

TEKST GŁÓWNY ARTYKUŁU

 1. TEKST

Zaakceptowany przez Redakcję do druku tekst artykułu powinien być napisany czcionką Palatino Linotype
12 pkt.
, interlinia pojedyncza, marginesy 2,5 cm i zapisany w formacie *.docx (Word 2007 lub nowszym) lub formacie *.doc (starsze wersje programu Word). Zalecana ilość stron: 10-15.

Nazwa pliku tekstowego powinna zaczynać się od pełnego nazwiska autora i pierwszej litery imienia np. NowakA.doc.

 

Tytuły kolejnych rozdziałów prosimy rozróżniać wg poniższego wzoru:

TYTUŁ ROZDZIAŁU 

Podrozdział

Podpodrozdział

 

Należy unikać zbytniego rozdrabniania tekstu na podrozdziały.

 

2. MATERIAŁ GRAFICZNY

Ryciny, fotografie i mapy należy dostarczyć w formacie JPG lub TIFF o rozdzielczości 300 dpi;

Wielkości rycin i tabel należy dopasować do szerokości kolumny (78 mm lub 162 mm); wysokość max. 23 cm), opisy na rycinach: czcionka Calibri nie mniej niż 6 pkt.
(w uzasadnionych przypadkach rozmiar czcionki może być mniejszy).

Tabele powinny być opracowane w programie MS Word a nie za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Każda tabela powinna zawierać zwięzły tytuł wraz z kolejnym numerem (u góry) oraz źródła danych (u dołu).

Legendy map i rycin wraz z objaśnieniami, należy „wyprowadzać” poza ramkę rysunku lub mapy, stosując najlepiej objaśnienia z numeracją 1, 2, 3...

 

Należy zadbać o czytelność czcionek na materiałach graficznych.

 

3. PRZYPISY I LITERATURA

- przypisy dolne z numeracją cyfrową należy stosować wyjątkowo i wyłącznie jako dodatkowa forma uszczegółowienia kwestii;  

- literaturę cytować należy na końcu zdania w nawiasach zwykłych np.: (Kondracki, 1998; Nowak, 2009);

- spis literatury:

 

artykuł w czasopiśmie:

Chmielewski T. J., Kułak A., 2016: Ekotony w krajobrazie i krajobraz ekotonów: nowe wyzwania dla uznanej koncepcji. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 31: 25-42.

Sobala M., 2018b: Pasture landscape durability in the Beskid Mountains (Western Carpathians, Poland). Geographia Polonica 91, 2: 197-215.

 

książki i monografie:

Kondracki J., 2002: Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 468 pp.

Maslow A.H., 1954: Motivation and Personality, Harper, New York: 369 pp.

Chmielewski T.J., Śleszyński P., Chmielewski S., Kułak A., 2018: Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego. Prace Geograficzne 264: 127 pp.

 

rozdział w książce lub monografii:

Lewicka M., 2004: Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje [in:] Społeczna mapa Warszawy (eds): J. Grzelak, T. Zarycki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar: 273-315.

Antrop, M., 2004. Multifunctionality and values in rural and suburban landscapes [in:] Multifunctional landscapes, vol. 1: Theory, values and history (eds): J. Brandt, H. Vejre, WIT, Southampton: 165-180.

 

materiały pokonferencyjne

Mckee T.B., Doesken N.J., Kleist J., 1993. The relationship of drought frequency and duration to time scales [in:] Proceedings of the 8th Con- ference on Applied Climatology, 17-22 January, Anaheim, CA, Boston: American Meteorological Society, 179-183.

 

ustawy, rozporządzenia, konwencje, raporty: 

The UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Journal of Law 2003 no 78 item. 706).

Draft regulation of the Council of Ministers on landscape audits (draft of 28.09.2016).

Ordinance of Minister of Home Affairs and Administration of November 3, 2011, on  databases regarding aerial and satellite imaging and orthophotomap and Digital Terrain Model (Journal of Laws 2011 no. 263 item 1571).

  Act of May 17, 1989 – Geodetic and Cartographic Law (uniform text Journal of Laws 2016 item 1629 with later amendments).

 

 

4. POZOSTAŁE UWAGI

- nie należy dzielić wyrazów na sylaby (zarówno ręcznie jak i automatycznie).

- należy używać wcięć tabulacji lub innych poleceń dla wcięć akapitowych, a nie spacji

- łączniki (dywizy) (-) stosujemy do: przedziałów liczbowych i czasowych np.: 1999-2000; tworzenia różnego rodzaju złożenia, jak np. czarno-biały, czary-mary, Bielsko-Biała, Gdańsk-Osowa. Łącznik nie ma spacji wokół siebie.

- myślniki ( – ) pełnią funkcję znaku międzywyrazowego, dlatego nie stosuje się go wewnątrz wyrazów, ale pomiędzy nimi, np. Myślnik czy pauza - oto jest pytanie!

- czcionka ITALIC stosujemy do cytatów (wtedy nie używamy cudzysłowów) z podaniem strony, z której pochodzi cytat) oraz do łacińskich nazwy;

- prosimy o stosowanie skrótów: rok – r., wiek – w., procent – %, itp.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty stylistycznej tekstów oraz usuwania materiału graficznego nie spełniającego wymagań redakcyjnych.

Prace przygotowane niezgodnie z niniejszą instrukcją będą odsyłane autorom do poprawy
w procedurze peer review.

Aktualny numer

 

Szukaj

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
96089

Wydawca