logo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
Czasopismo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Towarzystwa Geograficznego

PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

ISSN: 1896-1460 (wersja drukowana)
ISSN: 2391-5293 (wersja elektroniczna)
Częstotliwość: półrocznik (2 numery w roku)
Wersja podstawowa czasopisma: online
Nadsyłanie artykułów e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Język publikacji: dwuszpaltowo, polski/angielski 
Nr rejestru sądowego: PR 20 541

 

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego - rozszerzenie zasięgu międzynarodowego czasopisma - 
zadanie finansowane w ramach umowy 
737/P-DUN/2019 
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Czasopismo jest punktowane na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 40 punktów 

 

IDEA CZASOPISMA 

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego są czasopismem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Geograficzne od 2002 r. Zgodnie z ewaluacją czasopism 2019 r. treści artykułów zamieszczonych w Czasopiśmie (PKKK) reprezentują przede wszystkim geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną oraz nauki o kulturze i religii.

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego są czasopismem interdyscyplinarnym – międzydziedzinowym, ze względu na wieloaspektowy przedmiot badań – krajobraz kulturowy. Czasopismo jest adresowane przede wszystkim do geografów, ekologów krajobrazu i architektów krajobrazu. Podstawowym wyróżnikiem i warunkiem koniecznym publikowanych tekstów jest przestrzenne ujęcie analizowanych zjawisk i procesów. Autorzy tekstów PKKK akceptują zakres definicyjny krajobrazu według Europejskiej Konwencji Krajobrazowej – jako obszaru, postrzeganego przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. Krajobraz jest zatem obszarem (zróżnicowanym typologicznie), powstałym w wyniku oddziaływań przyrodniczych i kulturowych, cechuje go specyficzna struktura, regionalna odrębność i swoista fizjonomia.

 

Publikowane w czasopiśmie teksty powinny odnosić się do poniższych cech charakteryzujących krajobraz jako:

  • wycinek przestrzeni, który można przedstawić na mapie lub w postaci modelu (2D i 3D);

  • fizjonomii terenu, którą można przedstawić na rysunku, fotografii lub w postaci wizualizacji 3D;

  • dynamiczny system, o sposobie funkcjonowania zależnym od zestawu jego części składowych, powiązań między nimi i rodzaju dominujących procesów;

  • układ ewolucyjny, podlegającego, transformacji i metamorfozie o czytelnej i możliwej do odtworzenia historii, na podstawie analizy nawarstwień kulturowych (tzw. stratygrafia i biografia krajobrazu) a także na podstawie analizy zmiennych w czasie czynników krajobrazotwórczych (m.in. uwarunkowania geologiczno-geomorfologiczne, klimatyczno-hydrologiczne, botaniczno-glebowe, historyczno-kulturowe, w tym religijne, społeczno-ekonomiczne, polityczne, administracyjno-prawnych, biopsychiczne i demograficzne, technologiczne itp.)

 

Publikowane tu teksty powinny odnosić się do krajobrazu jako przedmiotu badań w następujących aspektach:

  • krajobraz jako zestaw obiektów fizycznych (agregacja podsystemów abiotycznych, biotycznych, antropogenicznych), o określonej treści (tj. składzie fizycznym, chemicznymi biologicznym) i formie (rzeźbie i teksturze, a w przypadku elementów, antropogenicznych – także o określonej kompozycji);

  • krajobraz jako system powiązanych ze sobą procesów (ekologicznych, geomorfologicznych, hydrologicznych, społecznych, ekonomicznych, i innych) integrujących obiekty fizyczne:

  • krajobraz jako zbiór bodźców, oddziałujących na różne zmysły odbiorcy, w tym szczególnie zestaw widoków i panoram o określonych wartościach estetycznych;

  • krajobraz jako zbiór wartości (potencjałów) przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, materialnych, duchowych, historycznych, fizjonomicznych, estetycznych, symbolicznych i innych;

  • system świadczący rzeczywiste i potencjalne usługi (świadczenia) dla różnych grup użytkowników.

 

 

Redakcja gwarantuje stosunkowo szybki proces publikacji artykułu (czas oczekiwania na publikację zakwalifikowanych tekstów wynosi 2-4 miesięcy).



Wersja elektroniczna czasopisma (e-ISSN: 2391-5293) jest jego wersją referencyjną. Poszczególne artykuły Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma w formule Open Access, na licencji CC BY-NC-ND 3.0. 

The electronic version (e-ISSN: 2391-5293) of the magazine is its reference. Articles, published in Dissertations of Cultural Landscape Commission, are made available for educational purposes in electronic form on the Web page magazine in the formula Open Access, licenced under CC BY-NC-ND 3.0.

 

 

Aktualny numer

 

Szukaj

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
96080

Wydawca