Drukuj
 

nr 42 (2) /2019

PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 

 

 

Strona redakcyjna

 

Karolina Waldman, Robert Krzysztofik

1. ZMIANY OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W KRAJOBRAZIE ŚRÓDMIEJSKIM BYTOMIA W OKRESIE OD XIX DO XXI W.

7-24; DOI 10.30450/201913

 

Lidia Groeger

2. KRAJOBRAZ OSIEDLI GRODZONYCH – PRZYKŁAD ŁODZI

25-44; DOI 10.30450/201914

 

Blanka Gosik

3. CMENTARZE Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ W PRZESTRZENI SEPULKRALNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

45-62; DOI 10.30450/201915

 

Alina Awramiuk-Godun

4. KRAJOBRAZ KULTUROWY W BADANIACH NAUKOWYCH ORAZ W SZKOLNEJ EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ W POLSCE PO REFORMIE OŚWIATY 2017 R.

63-80; DOI 10.30450/201916

 

Joanna Plit, Urszula Myga-Piątek, Florian Plit

5. PROGNOZOWANE ZMIANY WYBRANYCH ELEMENTÓW KRAJOBRAZU KULTUROWEGO POLSKI DO ROKU 2050. SZKIC GEOGRAFICZNY – CZĘŚĆ 2

81-106; DOI 10.30450/201917

 

Wioletta Kamińska, Mirosław Mularczyk, Roman Suligowski 

6. PRZEOBRAŻENIA STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI W.

107-124; DOI 10.30450/201918

 

Łukasz Musiaka 

7. PRZEMIANY  PRZESTRZENNE WYBRANYCH MIAST MAZURSKICH W LATACH 1945-1989, W ŚWIETLE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH MIESZKAŃCÓW

125-146; DOI 10.30450/201919

 

Anna Żemła-Siesicka 

8. KRAJOBRAZY MEGALITYCZNE. PRÓBA ZDEFINIOWANIA POJĘCIA I UMIEJSCOWIENIA W TYPOLOGIACH KRAJOBRAZU

147-174; DOI 10.30450/201920