logo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
Czasopismo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Towarzystwa Geograficznego
 

nr 41 (1) /2019

PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 

 

 

 Strona redakcyjna

 

Adrianna Smoczyńska, Jacek Leszek Łapiński

1. MURALE JAKO GALERIA SZTUKI W KRAJOBRAZIE MIEJSKIM NA PRZYKŁADZIE MIASTA LUBLIN

7-24; DOI 10.30450/201901

 

Sebastian Bernat

2.BUDŻET OBYWATELSKI JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU NA PRZYKŁADZIE MIAST UZDROWISKOWYCH

25-42; DOI 10.30450/201902

 

Sławomir Pytel

3. KRAJOBRAZY PODMIEJSKIE I REZYDENCJALNE, JAKO PRZESTRZEŃ MIESZKANIOWA EMERYTÓW

43-56; DOI 10.30450/201903

 

Piotr Kulesza, Magdalena Lubiarz, Małgorzata Żak-Kulesza

4. METODA WALORYZACJI PRZYDROŻNYCH OBIEKTÓW SAKRALNYCH

57-71; DOI 10.30450/201904

 

Ewa Trzaskowska, Magdalena Lubiarz 

5. PROBLEM UJEDNOLICANIA KRAJOBRAZÓW ROŚLINNYCH LUBLINA PRZEZ GATUNKI ROŚLIN OBCEGO POCHODZENIA

73-90; DOI 10.30450/201905

 

Marta Koperska-Kośmicka

6. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JAKO INSTRUMENTY CHRONIĄCE KRAJOBRAZ KULTUROWY. PRZYKŁAD GMINY CEDRY WIELKIE

91-110; DOI 10.30450/201906

 

Edyta Pijet-Migoń

7. DAWNE PORTY LOTNICZE W KRAJOBRAZIE DUŻYCH MIAST EUROPEJSKICH 

111-129; DOI 10.30450/201907

 

Krzysztof Badora, Magdalena Biegun

8. ZAGROŻENIA WALORÓW FIZJONOMICZNYCH KRAJOBRAZU TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO DRÓG O ZNACZENIU TURYSTYCZNYM PRZEZ OBIEKTY REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ NA PRZYKŁADZIE DROGI KRAJOWEJ MYŚLENICE – ZAKOPANE

131-146; DOI 10.30450/201908

 

Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska

9. BIOSWALES JAKO ELEMENTY DOSTOSOWANIA MIAST DO ZMIAN KLIMATU I NOWY SPOSÓB KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY

146-166; DOI 10.30450/201909

 

Andrzej Soczówka

10. SIEĆ KOLEJOWA JAKO WYZNACZNIK KRAJOBRAZÓW HISTORYCZNO-KULTUROWYCH W OBSZARACH PRZEMYSŁOWYCH

167-184; DOI 10.30450/201910

 

Urszula Myga-Piątek, Florian Plit, Joanna Plit

11. CZY MOŻLIWA JEST PROGNOZA ZMIAN KRAJOBRAZU KULTUROWEGO POLSKI? SZKIC PROBLEMATYKI W UJĘCIU GEOGRAFICZNYM. CZĘŚĆ 1 – SIŁY SPRAWCZE

185-202; DOI 10.30450/201911

 

Jerzy Nita

12. WYROBISKA SUROWCÓW SKALNYCH W KRAJOBRAZIE MIEJSKIM GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

203-222; DOI 10.30450/201912

Aktualny numer

 

Szukaj

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
83178

Wydawca