Drukuj
 

nr 40 (2) /2018

PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 

 

 

 

 

Michał Sobala

1. OCENA GOTOWOŚCI MIESZKAŃCÓW DO PARTYCYPACJI W DZIAŁANIACH NA RZECZ OCHRONY KRAJOBRAZU BESKIDU ŚLĄSKIEGO I ŻYWIECKIEGO

5-23; DOI 10.30450/201813

 

Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat

2. KRAJOBRAZ W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ GEOGRAFII. ZMIANA RANGI I KONCEPCJI EDUKACJI KRAJOBRAZOWEJ

25-46; DOI 10.30450/201814

 

Zbigniew Podgórski, Paulina Lipowska

3.KRAJOBRAZY TORUNIA W PROJEKTACH FILMÓW FABULARNYCH

47-69; DOI 10.30450/201815

 

 Dariusz Brykała, Maciej Prarat

4.REKONSTRUKCJA ROZMIESZCZENIA MŁYNÓW ŁODNYCH NA DRWĘCY I POMORSKIM ODCINKU WISŁY W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX WIEKU

71-89; DOI 10.30450/201816

 

Agata Szweda

5.IDENTYFIKACJA I OCENA STANU ZACHOWANIA OSIEDLI I KOLONII ROBOTNICZYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

91-106; DOI 10.30450/201817

 

Jerzy Nita, Joanna Plit, Małgorzata Nita

6.SUROWCE SKALNE JAKO MATERIAŁ BUDOWLANY – ANALIZA ZACHOWANYCH WYRÓŻNIKÓW REGIONALNYCH

107-129; DOI 10.30450/201818

 

Katarzyna Pukowiec-Kurda

7.ŚWIADOMOŚĆ KRAJOBRAZOWA MIESZKAŃCÓW. PRZYKŁAD GÓRNEGO ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

131-148; DOI 10.30450/201819

 

Alina Awramiuk-Godun 

8.PRAWOSŁAWNE SYMBOLE RELIGIJNE W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM FINLNADII I POLSKI NA POCZĄTKU XX W.

149-162; DOI 10.30450/201820

 

Marta Chmielewska

9. WSPÓŁCZESNA ROLA HAŁD W KRAJOBRAZIE METROPOLII RUHRY

163-186; DOI 10.30450/201821

 

Joanna Plit, Florian Plit

10.DROGI ŚW. JAKUBA JAKO SPECYFICZNY ELEMENT KRAJOBRAZU KULTUROWEGO EUROPY

187-208; DOI 10.30450/201822

 

Anna Żemła-Siesicka

11.WYKORZYSTANIE ANALIZY WALORÓW ESTETYCZNO-WIDOKOWYCH W DOKUMENTACJI WALORYZACYJNEJ GMIN I AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM. STUDIUM PRZYPADKU JAWORZNA

209–224; DOI 10.30450/201823

 

Sławomir Sitek, Alicja Szajnowska-Wysocka

12.PROCES REWITALIZACJI OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH I JEGO WPŁYW NA KRAJOBRAZ MIEJSKI

225-242; DOI 10.30450/201824