logo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
Czasopismo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Towarzystwa Geograficznego
 

nr 39 (1) /2018

PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 

 

 

 Łukasz Sarnowski, Zbigniew Podgórski, Dariusz Brykała

1. MODELOWANIE 3D ZASIĘGU I POLA WIDOKU PRZY WYKORZYSTANIU ZDJĘĆ LOTNICZYCH   

5–24; DOI 10.30450/201801

 

Krzysztof Badora, Urszula Jakubiec

2. ZASTOSOWANIE METODYKI AUDYTU KRAJOBRAZOWEGO DO IDENTYFIKACJI KRAJOBRAZÓW W SKALI LOKALNEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY SZCZYRK   

25–40; DOI 10.30450/201802

 

Jacek Łapiński

3. SACRUM W KRAJOBRAZIE A KRAJOBRAZ SAKRALNY  

41–62; DOI 10.30450/201803

 

Florian Plit 

4. BADANIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO SZANSĄ NA INTEGRACJĘ POLSKIEJ GEOGRAFII? ARTYKUŁ DYSKUSYJNY

63–78; DOI 10.30450/201804

 

Jerzy Potyrała, Izabela Iwancewicz

5. ZMIANY W FORMACH POKRYCIA TERENU WOKÓŁ WYBRANYCH NOWOŻYTNYCH FORTYFIKACJI ŚLĄSKA W OPARCIU O HISTORYCZNE ORAZ WSPÓŁCZESNE MATERIAŁY KARTOGRAFICZNE    

79-98; DOI 10.30450/201805

 

Janusz Gubański, Ewa Walter

6. AKTUALNE TENDENCJE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW W SĄSIEDZTWIE WODY NA PRZYKŁADZIE WSI OPOLSKIEJ

99-116; DOI 10.30450/201806

 

Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska

7. REKULTYWACJA I REWITALIZACJA JAKO SPOSOBY PRZEKSZTAŁCENIA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA TERENY PARKOWO–REKREACYJNE

117-132; DOI 10.30450/201807

 

Mariusz Goraj

8.ZMIANY ROZMIESZCZENIA TERENÓW LEŚNYCH NA OBSZARZE DOLINY DOLNEJ WARTY OD XVIII DO XX W.

133-152; DOI 10.30450/201808

 

Weronika Dragan

9.UKŁAD PRZESTRZENNY ZBĄSZYNKA W ŚWIETLE KONCEPCJI MIASTA-OGRODU

153-172; DOI 10.30450/201809

 

Michał Sobala

10. ZMIANY KRAJOBRAZU BESKIDU ŚLĄSKIEGO I ŻYWIECKIEGO W PERCEPCJI MIESZKAŃCÓW A JEGO OCHRONA

173-187; DOI 10.30450/201810

 

 Janusz Godziek, Bartłomiej Szypuła

11. ZMIANY LESISTOŚCI W DOLINIE OCHOTNICY W XIX-XX W. NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH

189-206; DOI 10.30450/201811

 

Urszula Myga-Piątek

12. MODEL STRATYGRAFII KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH. W POSZUKIWANIU TYPOLOGII EWOLUCYJNO-GENETYCZNEJ

207-223; DOI 10.30450/201812

Aktualny numer

 

Szukaj

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
78230

Wydawca