logo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
Czasopismo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Towarzystwa Geograficznego

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI OD 2018 r.

 

Od 2018 r. odpłatność za publikację w wersji elektronicznej artykułu w Pracach Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, o całkowitej objętości do 20 stron wynosi 150 zł.

 

*wszystkie ceny zawierają podatek VAT

 

W trakcie czynności wydawniczych obowiązuje następująca procedura:

  • przygotowanie manuskryptu wg zasad podanych na stronie Komisji i PKKK;

  • nadesłanie do siedziby redakcji wersji cyfrowej artykułu (mailem lub na nośniku elektronicznym);

  • nadesłanie oświadczenia o oryginalności przygotowanego tekstu i wcześniejszym niepublikowaniu tekstu w innych czasopismach (Oświadczenie dostępne na stronie Komisji);

  • podpisanie oświadczenia o udzieleniu licencji na umieszczenie autorskich utworów w internecie, która reguluje zasady udostępnienia i upowszechnienia własności intelektualnej;

  • po akceptacji artykułu do druku wpłaty należy dokonywać na konto:

Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Katowicach

41-200 Sosnowiec, ul Będzińska 60

BP PKO II Oddz. Katowice

67 1020 2313 0000 3102 0139 1168 z dopiskiem: „Publikacja”

Aktualny numer

 

Szukaj

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
5149

Wydawca