logo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
Czasopismo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Towarzystwa Geograficznego

CALL FOR PAPERS

 

Szanowni Państwo

W imieniu zespołu redakcyjnego czasopisma Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (DISSERTATIONS OF CULTURAL LANDSCAPE COMMISSION) mam przyjemność zaprosić Państwa do nadsyłania artykułów do jedynego w Polsce – ewaluowanego czasopisma w całości poświęconego problematyce krajobrazu. Od 2018 r. czasopismo jest dwujęzyczne (równolegle język polski i angielski), z nadanym numerem DOI oraz podanym numerem ORCID, co zapewnia wejście dorobku autorów publikujących w PKKK do obiegu międzynarodowego.

W opublikowanym w lipcu 2109 r. wykazie czasopism MNiSW Pracom Komisji Krajobrazu Kulturowego (PKKK) przyznano 20 pkt. (pozycja nr 29030).

W 2019 r. czasopismo PKKK otrzymało dotację ministerialną, która przyczyni się do podnoszenia poziomu umiędzynarodowienia publikowanych tekstów.

Opublikowane prace indeksowane są w licznych bazach (wykaz na stronie internetowej czasopisma http://www.cultural-landscape.us.edu.pl)

Szczegółowe informacje zasadach publikacji (procedura redakcyjna), wytyczne dla autorów itp. znajdują się na stronie internetowej:

http://www.cultural-landscape.us.edu.pl/index.php/pl/dla-autorow/zasady-edytorskie

 

Zapraszamy do nadsyłania tekstów w następujących terminach:

  • nr 41/1/2019 – zgłaszanie artykułów: 09.2019 r., preferowana tematyka: krajobrazy miejskie, publikacja: listopad 2019;
  • nr 42/2/2019 – zgłaszanie artykułów: 11.2019 r., tematyka: varia, publikacja: styczeń 2020; oraz w kolejnych numerach 2020 r. (w systemie ciągłym).

 

Zapewniamy profesjonalną redakcję artykułów zakwalifikowanych do druku,
w tym: bezpłatną korektę językową tekstów angielskich wykonaną przez native speakera (dzięki dotacji z MNiSW na lata 2019-2020) oraz ujednolicone opracowanie graficzne
i kartograficzne.

Redakcja gwarantuje stosunkowo szybki proces publikacji artykułu (czas oczekiwania na publikację zakwalifikowanych tekstów wynosi 2-4 miesięcy).

 

                                                                                                                  Z poważaniem

Redaktor Naczelna Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego

Dr hab. Prof. UŚ Urszula Myga-Piątek

Aktualny numer

 

Szukaj

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
53110

Wydawca