logo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
Czasopismo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Towarzystwa Geograficznego

Szanowni Państwo,

Autorzy i Czytelnicy Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego

 

Wychodząc naprzeciw współczesnym oczekiwaniom i potrzebom międzynarodowej nauki, a także ambicjom naukowym Autorów, Rada Wydawnicza Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG postanowiła udoskonalić formę czasopisma. Od stycznia 2018 r. będzie ono wydawane w formie dwujęzycznej (polskiej i angielskiej równolegle /dwuszpaltowo). Czasopismo będzie ukazywało się w nowej szacie graficznej i każdy artykuł będzie miał numer DOI. Planowanych jest 24 artykułów rocznie.

IDEA CZASOPISMA „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”

Czasopismo „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”  jest czasopismem punktowanym na liście czasopism MNiSW: 13 pkt.

Wydawane jest przez Komisję Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego od 2002 r. Jest adresowane przede wszystkim do geografów, reprezentujących szeroko rozumianą geografię człowieka (antropogeografię), ale także do geografów fizycznych badających wpływ człowieka na geosystem oraz ekologów krajobrazu, architektów krajobrazu i archeologów, a w mniejszym stopniu także do kulturoznawców, filozofów przyrody czy socjologów. Podstawowym wyróżnikiem i warunkiem koniecznym publikowanych tu tekstów jest przestrzenne ujęcie analizowanych zjawisk i procesów. Krajobraz – dla autorów niniejszego czasopisma - stanowi antropogenicznie ukształtowany fragment przestrzeni geograficznej, powstały w wyniku zespolenia oddziaływań przyrodniczych i kulturowych, tworzących specyficzną strukturę, objawiającą się regionalną odrębnością, postrzeganą jako swoistą fizjonomią.

 ICV (Index Copernicus Value) 2016: 52.09.

 

 

 

 

 

ARIANTA 

Aktualny numer

Szukaj

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
2734

Wydawca